Lantbruk

Med hög energiförbrukning inom lantbruket kan en solcellsanläggning vara en lönsam investering

Jordbruks – och lantbruksfastigheter erbjuder som regel stor potential för att dra nytta av solenergi och göra betydande ekonomiska besparingar. Med hög energiförbrukning inom lantbruket kan en solcellsanläggning vara en lönsam investering. De generösa ytorna på jordbruks -och lantbruksfastigheter möjliggör storskaliga solcellsanläggningar med hög avkastning. Utöver att minska elkostnaderna kan egen produktion av förnybar el även möta de allt striktare kraven från konsumenter för ett hållbart lantbruk.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, där vi tillsammans kan utforska de möjligheter som solceller kan erbjuda ditt lantbruk. Vi ser fram emot att hjälpa dig på er hållbarhetsresa.

Framtidssäkrad el för lantbruk

Lantbruk erbjuder perfekta förutsättningar för effektiva solcellsanläggningar. Framtidssäkra elen med solceller.

Optimala förhållanden

Lantbruk erbjuder perfekta förutsättningar för effektiva solcellsanläggningar. Med generösa ytor och ofta obebyggda områden är det möjligt att utnyttja solens potential maximalt.

Minskade elkostnader

Sänk era elkostnader betydligt och undvik oro för framtida elprisökningar.

Hög avkastning

Storskaliga anläggningar på lantbruksområden ger hög avkastning.

Framtidssäker investering

Solceller är en säker och hållbar investering för framtiden samtidigt som det ger lantbruksverksamheten konkurrensfördelar.

Trygga och försäkringsgodkända installationer för din gård

Vi garanterar att våra installationer uppfyller kraven i Länsförsäkringars gårdsförsäkring, vilket är den högsta standarden för säkerhet. Oavsett vilket försäkringsbolag du har valt, kan du vara trygg i att våra installationer lever upp till kraven i din gårdsförsäkring.

Här är några av de krav vi följer:

Varför välja Solar X som er installations-partner?

Solar X är inget ”vanligt solcellsföretag” utan har utarbetat ett specifikt arbetskoncept för lantbruk och jordbruksfastigheter – vilket gör oss helt unika på marknaden. Våra elingenjörer och projektledare tar ett helhetsgrepp kring er solcellsinvestering och anpassar den efter er verksamhets unika behov. Vi förstår att er elförbrukning kommer att förändras med ökad elektrifiering i samhället. Därför är alla våra installationer framtidssäkrade – som standard.

Vårt helhetskoncept sträcker sig längre än att bara titta på takytan och solinstrålningen. Vi börjar alltid med att göra en omfattande energianalys av er verksamhets energiförbrukning under dygnet och mellan sommar och vinterhalvåret – tillsammans med er. Våra elexperter tar hänsyn till faktorer såsom teknisk installation, ekonomi och återbetalningstid, huvudsäkring, elbolags- och abonnemangsavgifter, skattekonsekvenser, miljönytta, estetik, garantier, livslängd samt försäkringsvillkor.

Jämfört med andra solcellsföretag som anpassar ert tak efter sitt produktutbud så gör vi precis tvärtom – vi utgår från ert tak och väljer bland ett stort urval av varumärken och modeller för att hitta den bästa lösningen för varje enskilt projekt.

Vår lösning är också framtidssäker. Genom att bygga modulärt kan vi enkelt utöka anläggningen i takt med era framtida behov. Vi erbjuder även energilagring med batterier och energilager för att maximera er användning av egenproducerad el, även under natten och regniga dagar. 

Ta kontroll över er elförsörjning med en solcellsanläggning som tar hänsyn till hela er situation.

Kontakta oss idag för en skräddarsydd lösning för er jordbruks – och lantbruksfastighet.

Marknadsledande garantier

Vi har några av marknadens mest generösa garantivillkor! Helt enkelt för att vi vet vad vi gör – kvalité och trygghet från första till sista skruv.

Vi samarbetar endast med partners och leverantörer som är ledande på kvalitet, prestanda och garantier och väljer produkter som är särskilt anpassade för det Skandinaviska klimatet!

Utöver det ställer vi höga krav på våra underleverantörer vad gäller miljö- och hållbarhetstänk genom hela värdekedjan.

Laddboxar till elbilar för er lantbruksverksamhen

Framtidssäkra er lantbruksverksamhet med laddstolpar nu när elektrifiering av fordonsflottan går allt snabbare. Vi erbjuder en smidig och pålitlig laddningslösning med smart monitorering via mobilen. Vår smarta AI teknik gör det enkelt för alla att ladda sina elbilar snabbt och säkert och fördelar tillgänglig laddkraft på installerade laddstolpar.

Ta steget in i framtiden med våra skräddarsydda laddlösningar för ditt lantbruk.

Så går det till i 4 enkla steg

Vi förstår att det kan vara mycket att tänka på med solceller. Därför erbjuder vi dig en komplett och skräddarsydd lösning som tar hand om allt, från början till slut.

1. Intresseanmälan & telefonsamtal

Gör en intresseanmälan, vi ringer upp för att svara på alla dina frågor. Redan i detta skede kan en av våra energiexperter ge ett preliminärt förslag på hur en installation kan komma att se ut samt en prisindikation.

2. Hembesök & offert

Vi gör ett hembesök, inspekterar taket och övriga förutsättningar för att garantera en kvalitativ och långsiktig installation – helt kostnadsfritt. Du får nu ett komplett projekteringsförslag och en offert.

3. Installation

Våra certifierade solcellsmontörer och elektriker utför en trygg och säker installation samt sköter all kontakt med elnätsbolaget. Vi besiktigar och driftsätter anläggningen och lämnar garanti på alla våra installationer.

4. Grattis, nu sparar du pengar och miljö!

Nu kan du luta dig tillbaka och låta solen sköta resten. Du tjänar pengar samtidigt som du bidrar till en mer hållbar värld. Vår support finns för dig under anläggningens livstid.

Vanliga frågor?

Solceller omvandlar solljus direkt till elektrisk energi. När solens ljus når solcellerna skapas en spänning mellan framsidan (negativt laddad) och baksidan (positivt laddad). Denna spänning genererar likström, som sedan omvandlas till växelström med hjälp av en växelriktare. Den resulterande växelströmmen kan sedan användas i din fastighet.

Fördelarna med att installera solceller på din lantbruksfastighet är många. För det första bidrar du till en bättre miljö genom att använda förnybar solenergi istället för fossila bränslen, vilket minskar utsläppen av växthusgaser. Dessutom kan din egenproduktion av el täcka en stor del, eller till och med hela, din elförbrukning och minska beroendet av andra elleverantörer. Ytterligare fördelar inkluderar solcellernas långa livslängd på cirka 25-30 år samt en ökning av fastighetens värde.

Den ekonomiska återbetalningstiden för solceller varierar vanligtvis mellan 8 och 12 år.

Kostnaden för att installera solceller på en lantbruksfastighet varierar beroende på faktorer som storleken på solcellsanläggningen och eventuella tillval som batterier för solenergilagring och laddboxar. För att få en exakt kostnadsuppskattning är du välkommen att kontakta oss för en gratis offert.

För närvarande finns det inga specifika bidrag eller investeringsstöd för lantbrukare som vill investera i solceller.

Solenergi är en långsiktig och lönsam investering för lantbrukare. Genom att installera solceller kan du göra betydande besparingar och minska elkostnaderna. Lantbruksfastigheter med stora takytor har potentialen att generera en hög elproduktion för att möta den höga elförbrukningen. Kontakta oss så hjälper vi dig att beräkna den potentiella avkastningen.

 

I de flesta fall krävs inget bygglov för att installera solceller på lantbruksfastigheter. Vissa undantag kan gälla för kulturmärkta fastigheter eller områden med speciella skydd. Vi rekommenderar att du kontrollerar eventuella bygglov och bestämmelser för att säkerställa att du följer gällande regler för din verksamhet.