Integritetsvillkor

Solar X Sweden värnar om din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter med högsta säkerhet och respekt. Nedan finner du våra integritetsvillkor som beskriver vilken information vi samlar in om dig och vilka rättigheter du har. Vid frågor, vänligen kontakta oss på .

DEFINITION AV PERSONUPPGIFTER OCH BEHANDLINGEN AV DEM

Personuppgifter omfattar all information som direkt eller indirekt kan relateras till en enskild individ. Det innefattar även media som inte innehåller namn, men som exempelvis innehåller bilder, ljudupptagningar eller elektroniska identiteter som kan kopplas till en levande person. Behandling av personlig information inkluderar alla åtgärder som vidtas med avseende på informationen, exempelvis lagring, organisering, insamling och kopiering.

ANSVAR FÖR PERSONUPPGIFTER OCH BEHANDLINGEN AV DEM

Solar X2 Sweden, Hyllie Boulevard 53, 215 32, Malmö

VARFÖR OCH VILKA PERSONUPPGIFTER VI LAGRAR

1.För att du ska kunna kontakta oss och köpa våra produkter och tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter i samband med leverans, support, ROT-avdrag, reklamationer och garantifrågor.

För att kunna hjälpa dig vid eventuella problem behöver vi kunna kommunicera med dig via olika kanaler, såsom telefon, e-post och sociala medier. Vi behöver också kunna identifiera dig och söka relevant information.

De personuppgifter vi använder i dessa sammanhang inkluderar namn, kontaktuppgifter, kommunikations-/betalningshistorik, köpinformation, teknisk information om den utrustning vi installerar.

Enligt lag måste vi spara dina personuppgifter i 36 månader efter att du avslutat dina tjänster hos oss för att kunna hantera reklamationer och garantifrågor.

För att uppfylla vissa lagstadgade krav måste vi ibland som företag visa viss kommunikation och information. Detta omfattar exempelvis penningtvättslagen, bokföringslagen och lagar om produkt-/säkerhetsansvar.

Om du inte önskar att vi hantera dessa personuppgifter förhindrar det oss från att fullgöra vår skyldighet att följa lagen, vilket tyvärr innebär att vi inte kan utföra vårt uppdrag som vi blir anlitade för.

2. För att kunna utveckla våra tjänster över tid och anpassa vårt erbjudande samt förbättra kundupplevelsen, undersöker vi hur du använder vår service. Detta gör vi för att kunna optimera önskade processer, framhäva funktioner som används frekvent, justera logistikrutiner för att bättre möta dina förväntningar, expandera/minska/ändra vårt produktutbud och våra tjänster samt för att effektivisera vår organisation. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att förbättra säkerheten.

De personuppgifter vi använder i dessa sammanhang inkluderar namn, ålder, kön, kontaktuppgifter, kommunikations-/betalningshistorik, köpinformation, teknisk information om din utrustning, data från våra cookies (navigationsmönster och användning av våra plattformar).

Både du och vi har ett berättigat intresse av att kontinuerligt utveckla vår service gentemot dig för att kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden och erbjuda en aktuell tjänst. Dessa uppgifter sparas i 36 månader efter att du avslutat dina tjänster hos oss.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Utöver den information som du själv tillhandahåller oss genom våra tjänster kan vi komplettera dina adressuppgifter från offentliga register och i vissa fall kontrollera din kreditvärdighet via en bank eller kreditupplysningsföretag.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER
Våra samarbetspartners, så kallade personuppgiftsbiträden, kan ta del av din personliga information om det krävs för att de ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot oss, på våra vägnar och enligt våra instruktioner. Vi har skriftliga avtal med alla våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de uppfyller kraven för hantering och behandling av din personliga information.

Vissa företag och myndigheter anses vara självständiga personuppgiftsansvariga och de har sina egna integritetsvillkor. Exempel på sådana är statliga myndigheter (som vi delar information med om det krävs enligt lag eller vid misstanke om brott), logistikföretag och företag som erbjuder betallösningar.

COOKIES
Våra cookies använder inte personligt identifierbar information. För mer information om våra cookies, vänligen läs våra cookie-villkor.

INFORMATIONSSKYDD

All information och kommunikation sker via krypterade plattformar, och endast personer med specifika behov får tillgång till den personliga information de behöver för att utföra sina uppgifter.

ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSVILLKOR

Solar X Sweden förbehåller sig rätten att ändra och komplettera integritetsvillkoren vid behov.

KONTAKT

Solar X2 Sweden AB, Hyllie
Boulevard 53, 215 32, Malmö